Historie

Dandelion Group is ontstaan vanuit een wetenschappelijke samenwerking. Met een unieke visie op bedrijfsvoering en informatie technologie hebben wij de link tussen beide aspecten gelegd. Met verschillende ambassadeurs en in samenwerking met kennisintensieve organisaties is een kenniscentrum ontstaan. Met dit kenniscentrum hebben we de wetenschappelijke visie omgezet naar praktische instrumenten en practices. De positieve ontvangst van de unieke visie en de praktische instrumenten heeft geleid tot de organisatie die wij vandaag de dag zijn.

Visie & Missie

Het geheel van en de samenwerking tussen kennis, informatie en mensen is bedrijfskapitaal en onze toewijding. In onze visie zijn wij succesvol als we onze partners ontzorgen en dat zij hun kapitaal optimaal bruikbaar kunnen maken en zeker stellen voor de toekomst.
In dit proces is het voor ons belangrijk dicht bij onze partners te staan, betrokken te zijn en kwaliteit en service als belangrijste pijlers voor onze dienstverlening te zien. Hierdoor kunnen we onze partners maximaal van dienst zijn voor vandaag en voor de toekomst.

Onze Partners

 • U-Connect

  U-Connect en Dandelion Group trekken gezamelijk op. In een
  constructie waar beide organisaties elkaar complementair aanvullen zijn we in staat om samen van bijzondere toegevoegde waarde te zijn voor MKB bedrijven.

 • A'lom Business Services

  Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit een tevreden klant leverancier relatie. Gezamenlijk hebben ABS en Dandelion Group oplossingen ontwikkeld om bedrijfsprocessen te versnellen en te effectueren.

 • Direct Force

  Direct Force en Dandelion Group werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Met de creative input van Direct Force en technische expertise van Dandelion Group zijn interessante oplossingen het resultaat.