Kostenscan


Kenniswerkers produceren met tijd, informatie en kennis. Productiviteit en kosten van productie hangen daarom sterk samen met effectieve tijdsbesteding en beschikbaarheid van benodigde kennis en informatie. Uit verschillende onderzoeken en publicaties blijkt kenniswerkers inleveren in productiviteit omdat tijd verloren gaat aan zowel het zoeken en verzamelen van kennis als aan het bedienen van collega's met kennisvragen.

De cijfers:

1 Kenniswerkers besteden 20% van hun tijd aan het zoeken en verzamelen van informatie en kennis.
2 Kenniswerkers besteden gemiddeld 2 uur per dag aan het verwerken van informatie en kennisaanvragen.

Bereken uw productiekosten:Naam
Firma naam
Aantal medewerkers 
Beschikbare productie capaciteit in uren      
  Uren per jaar
Kosten beschikbare productie capaciteit      
  Euro per jaar
  
Aantal uren kennisverzamelen       
  Uren per jaar
Kosten van kennisverzamelen      
  Euro per jaar
  
Aantal uren kennisaanvragen verwerken      
  Uren per jaar
Kosten kennisaanvragen verwerken       
  Euro per jaar
  
Totaal uren kennisverwerking      
  Uren per jaar
Totaal kosten kennisverwerking      
  Euro per jaar
  
10% minder tijdsverlies in kennisverwerking is een besparing van   
  Euro per jaar