Benchmark


Er bestaat een significante relatie tussen productiviteit van organisaties en aanwezigheid van kennisfaciliteiten. Met de juiste faciliteiten besteden kenniswerkers meer van hun tijd productief en verliezen minder tijd aan kennisverzamelen en kennisaanvragen verwerken.De cijfers

De top 20 best presterende bedrijven:

1 besteden 20% meer tijd aan kennisproductie
2 besteden 50% minder tijd aan zoeken naar informatie en kennis
3 doen aanzienlijk minder dubbel werk
4 verliezen 25% minder tijd aan het verwerken van kennisaanvragen


Doe de quickscan om uw organisatie te spiegelen.

Score 1-5,Zeer oneensOneensNeutraalEensZeer eens
In de meeste gevallen benaderen wij collega's
voor vragen
Het komt weleens voor dat er dubbelwerk wordt
verricht
Met het vertrek van mensen vertrekt waardevolle kennis
uit de organsiatie
Werk wordt sneller en beter gedaan door mensen met ervaring
Projecten vertragen weleens omdat de juiste kennis en
informatie niet voorhanden is
Collega's nemen de tijd om kennis te documenteren
Kennis plakt erg aan onze mensen
Fouten en risico's komen door een tekort aan kennis
Kwaliteit van dienstverlening is te persoonsgebondenStuur mij het adviesrapport